Co je odvětraná mezera a jak ji vytvořit?

Odvětraná mezera je volný prostor mezi záklopem střechy a zateplenou částí podkroví. Dá se také popsat jako průduch mezi vnější nezateplenou střešní krytinou a zatepleným prostorem podkroví.

Odvětraná mezera plní několik úloh: odvádí vodu vzniklou v důsledku působení rosného bodu, odvádí vlhkost prostupující ze špatně paro-uzavřeného prostoru v podkroví, snižuje rozdíly v teplotách mezi střešní krytinou (v létě např. 100°C, v zimě -20°C) a v obydleném a zatepleném podstřeší a snižuje teplotu rozpálené krytiny v létě. Odvětrané mezeře, je tedy nutné věnovat v rámci celé konstrukce střechy dostatečnou pozornost.

Střešní krytina, jak její název napovídá, kryje střechu a celou budovu před vlivy počasí (slunce, déšť, sníh, kroupy, vítr), tepelná izolace zatepluje prostor pod střechou a vytváří příjemné klima pro obývání těchto prostor a odvětraná mezera je vzduchový prostor mezi těmito dvěma částmi střechy, který vyvažuje extrémy, které mohou nastat a jejich důsledky.

 

odvětrávání střechy

.

Jak vytvořit odvětranou mezeru u různých typů střech?

Odvětraná mezera se navrhuje u dvouplášťových nebo tříplášťových střech a standardně se vytváří položením kontralatí v šířce 4cm souběžně na krokve. Do tohoto prostoru nejsou instalovány žádné předměty (především tepelná izolace), které by zabraňovaly tahu vzduchu od okapů ke hřebeni.

U střech, které jsou již pokryty šindeli nebo jakoukoliv jinou krytinou, jež je instalována přímo na krokvích, a které jsou dodatečně zateplovány zevnitř (vložením vaty mezi krokve) je nutné vytvořit odvětranou mezeru v horní části krokví jinak (např. vydrátkováním prostoru v horní části krokve tak, aby se tam nedostala vata a neuzavřela prostor pro proudění vzduchu nebo nějakým jiným způsobem). Zároveň je nutné zajistit nasávání vzduchu do takto vytvořené odvětrané mezery vytvořením otvorů u okapové hrany nebo v atice (např. vyřezání otvoru do podhledů nebo vyvrtaní otvorů do atiky).

nasávání vzduchu

zajištění nasávání vzduchu do odvětrané mezery

Střechy, které mají volnou půdu a nemají zateplené podkroví, se odvětranou mezerou stává de facto celý prostor půdy. Vytvoří se nasávací otvory u okapové hrany a do hřebene se instalují odvětrávače, které nasátý vzduch odvádějí. Množství odvětrávačů může být menší, než je tomu u zateplených střech. Přesný výpočet spotřeby odvětrávačů je možné spočítat dle pravidla 1/300. Více o tomto pravidle v brožuře Armourvent Multi – návod na odvětrání střech

Do nasávacích otvorů je vhodné vždy instalovat mřížku proti ptákům a jiným živočichům.

Odvětranou mezeru, resp. ventilaci střechy vyžadují všechny střešní krytiny, resp. všichni výrobci střeních krytin a požadavek na ventilaci střech specifikují také české stavební normy. 

Co se může stát, když není vytvořena odvětraná mezera?

V případě, že střecha nemá odvětrávanou mezeru, mezera je špatně navržena, nebo nezabezpečuje dostatečné odvětrání, může docházet ke kondenzaci vody a k předčasnému stárnutí střešní krytiny.

Na nevhodně nebo nedostatečně odvětrané střechy neposkytují výrobci záruky a v případě reklamací takové střechy neakceptují. Určitě si tedy pohlídejte, abyste měli střechu nejen správně položenou, ale i správně odvětranou!

Střecha postrádá odvětrávání, chybí vzduchová mezera mezi záklopem a konstrukcí
Důsledky: uvnitř střešní konstrukce vznikají v létě velmi vysoké teploty, v zimních měsících kondenzuje teplý vzduch unikající z podkrovních místností, čímž dochází k vysrážení teplého vzduchu na spodní straně šindelů nebo záklopu do formy kapalného skupenství – vody, která pak stéká zpět do střešní konstrukce a může ji poškodit.

Střecha je správně odvětraná 

Zde existuje průduch mezi záklopem a konstrukcí. Vzduch je nasáván u přesahů střechy u okapové hrany, probíhá pod záklopem v odvětrané mezeře a je vyfukován v hřebeni nebo co nejvýše u hřebene. Teplota ve střešní konstrukci je nižší a cirkulující vzduch v odvětrané mezeře zdravě ventiluje celý prostor, čímž dochází k odvodu kondenzátu v zimě či nadměrného tepla v létě, tím je střešní konstrukce ochráněna a prodloužena celková životnost střechy. 

Jak na odvětrání

Ideální je vytvoření odvětrávací mezery s použitím vyváženého ventilačního systému, který negativním vlivům zabraňuje. Pomocí průduchů po celé okapové hraně domu je vzduch nasáván, profukuje pod záklopem v odvětrané mezeře a je vyfukován v hřebeni. V případě zateplení střechy mezi krokvemi nebo nad krokvemi je nutné na tepelnou izolaci instalovat difúzní fólii (dle norem definována jako doplňková hydroizolační vrstva), která zabraňuje pronikání kondenzace a pronikání proudícího vzduchu z odvětrané mezery do tepelně-izolační vrstvy (vaty nebo PIR izolace).

Díky těmto opatřením je teplota střechy vyváženější a dochází k odvodu kondenzovaného vzduchu a nadměrného tepla.

Pokud máte střechu zateplenou bez odvětrané mezery, existuje několik řešení. Jako nejlepší řešením se jeví sundat starou střešní krytinu, na zateplení instalovat difúzní fólii, na vše instalovat kontralatě, následně bednění a pak již šindele dle návodu na pokládku.

Jiným řešením při stávajícím zateplení doléhajícím na záklop, při kterém se nesundává střešní krytina, je nutnost sundat podhledy, vytvořit 4cm prostor v horní části krokví doléhající na záklop. Tento prostor je možné vytvořit hřebíčky, mezi které se natáhne drátek tak, aby vata nemohla dolehnout na záklop a ucpat průduch. Případně se přitlučou do vrchní části krokví kontralatě, které pod sebou drží difúzní fólii. Následně se instaluje tepelná izolace a podhledy.

V případě, že nechcete demontovat ani střešní krytinu, ani podhledy, a pokud to umožňuje slehlost vaty, instalujte do odvětrané mezery latě, které přimáčknou vatu a vytvoří průduch pro odvětrání. Tento způsob odvětrání nemusí být ovšem vždy dostatečně účinný a splňovat požadavky pro odvětrání dle návodů na pokládku a norem. Přesto je lepší mít alespoň nějaké odvětrání střechy, než vůbec žádné.

Zateplení pomocí stříkané pěny

Stříkaná pěna je hitem několika posledních let. Odhlédněme od faktu, že některé stříkané pěny jsou kvalitní a jiné méně. Skutečným problémem je, že většina firem, které se zabývají nástřikem pěny, neřeší nutnost odvětrané mezery. Ta je, jak jsme uvedli výše, ale velmi důležitou součástí střechy a je nepostradatelná pro její dlouhodobou funkčnost.

Jak vypadá instalace stříkané pěny a proč není vhodná pro všechny střechy?

Instalace stříkané pěny může probíhat tak, že na spodní stranu záklopu, mezi krokve, firma během několika dní vystříká termo-izolační pěnu. Ta je následně ze spodní strany zakryta parotěsnou fólií a následně je instalován podhled, případně je instalována pod krokve ještě vrstva zateplení a následně podhled.

Kam ale zmizela během této instalace odvětraná mezera? Co se děje na spodní rozpálené straně záklopu? Kam odchází případná kondenzace? Jak může být snižována teplota střešní krytiny?

Touto instalací stříkané pěny nebyla vytvořena odvětraná mezera. Rozpálená střecha ničí postupně stříkanou pěnu, která následkem velkého tepla degraduje. Kondenzace se dostává do dřevěného záklopu a může ho celý promočit a „rozežrat“. Střešní krytina je vystavena vedru a degraduje rychleji, než by musela…

Pokud budete chtít zateplit střechu pomocí stříkané pěny, domluvte se s instalační firmou, která bude instalaci stříkané pěny provádět, že Vám vytvoří odvětranou mezeru a trvejte na jejím vytvoření. Jen tak budete mít jistotu, že Vám taková střecha vydrží dlouhou dobu a bude se Vám pod ní dobře bydlet. V opačném případě bude jen otázkou času, kdy Vám některá část střechy vypoví službu, a budete nuceni střechu z gruntu předělávat.