Blog

Klíčová slova: 
FAQ, IKO, horké počasí, střešní ochrana, aplikace
Klíčová slova: 
FAQ, IKO, horké počasí, střešní ochrana, aplikace
Klíčová slova: 
Šindelové střecha, rovná střecha, EPDM, voděodolná střecha, odtékající voda, předělání střechy, renovace
Lidé si často volí rovnou střešní konstrukci . Tato rovná střecha je pro přístavbu skvělá a ekonomický výhodná. Může být napojena na stávající střechu a dává moderní vzhled nově přidanému prostoru.
Klíčová slova: 
střešní šindele, blesk, bezpečí, pokrývač, ochrana strechy
Ochrana Vašeho domu před bleskem může zachránit život Vám, Vašim blízkým, ochránit dům, jeho vybavení a všechny elektrické komponenty. Důležité je, mít profesionálně nainstalovaný systém ochrany před bleskem na Vašem domě.

Pages