Blog

Klíčová slova: 
apikace, FAQ, instalace, střešní šindele, sřešní ochrana
Klíčová slova: 
aplikace, FAQ, instalace, střešní šindele, střešní ochrana
Klíčová slova: 
aplikace, FAQ, instalace, šindele, střešní ochrana
Klíčová slova: 
odvětrání, ventilace, odvětrání šindele, ventilace šindelové střechy, kondenzace
Střecha bývá vystavena velkým teplotním rozdílům a šokům. V zimě je na střeše sníh a v podstřeší 20°C, v létě je střecha rozpálena až na 100°C a během chvíle je za letních bouřek teplota skokově snížena na 15°C. To vše musí střešní krytina zvládnout. Musí to zvládnout také celá konstrukce střechy, která těmito extrémy prochází. Během teplotních rozdílů dochází ke...

Pages