Blog

Klíčová slova: 
FAQ, IKO šindele, aplikace, instalace, střešní bednění
Klíčová slova: 
střešní šindel, aplikace, instalace, střešní bednění, ochrana strechy
Střešní šindele jsou pravděpodobně nejjednodušší materiál na instalaci, ale vyžadují dodržení specializovaných a přesných pravidel, jak být upevněny. Hřebíky musí být aplikovány ve správném množství a na správném místě, aby bezpečně udržely šindele.