Blog

Klíčová slova: 
ventilace, Šindelové střecha, Armourvent Multi, odvětrávání
Odvětraná mezera je volný prostor mezi záklopem střechy a zateplenou částí podkroví. Dá se také popsat jako průduch mezi vnější nezateplenou střešní krytinou a zatepleným prostorem podkroví.
Klíčová slova: 
Šindelové střecha, rovná střecha, EPDM, voděodolná střecha, odtékající voda, předělání střechy, renovace
Lidé si často volí rovnou střešní konstrukci . Tato rovná střecha je pro přístavbu skvělá a ekonomický výhodná. Může být napojena na stávající střechu a dává moderní vzhled nově přidanému prostoru.