Blog

Klíčová slova: 
FAQ, IKO šindele, IKO šindel, aplikace, instalace
Objevte výhody a nevýhody ručního přibíjení střešních šindelů a přibíjení hřebíkovačkou.
Klíčová slova: 
FAQ, IKO šindele, instalace, aplikace
Dozvíte se vše, co je potřeba vědět o rekonstrukci šindelové střechy způsobem šindel přes šindel, procesu, ve kterém pokrývači instalují novou střechu na stávající, tj. přidají novou vrstvu šindelů.
Klíčová slova: 
FAQ, IKO šindele, aplikace, instalace, střešní bednění
Klíčová slova: 
FAQ, IKO šindele, aplikace, instalace, plochá strecha
Naučte se, jak instalovat střechu s nízkým sklonem, která je spojena se šindelovou střechou se standardním sklonem.

Pages