Rekonstrukce šindelové střechy způsobem šindel přes šindel.

Chcete renovovat šindelovou střechu? nebo

Změnit vzhled své nemovitosti? nebo 

Životnost starých šindelů se blíží ke konci

Nejdříve se musíte rozhodnot, jak chcete při rekonstrukci staré šindelové střechy postupovat. Zda odstranit staré šindele ze střechy nebo je na střeše nechat a položit nové šindele přímo na stávající vrstvu šindelů.   

Položením nových šindelů přímo na stávající vrstvu šindelů se nazývá rekonstrukce šindele na šindel.

                                                                                                   Rekonstrukce střechy “The Westin Turtle Bay Resort & Spa, Mauricius” s IKO Cambridge 53 ^^^
 

Pouze asfaltové šindele a žádná jiná střešní krytina na šikmé střechy neumožňuje rekonstrukci pokládkou nové vrstvy přímo na stávající vrstvu střešní krytiny.

Použitím šindelů ušetříte čas, peníze a celý proces rekonstrukce zjednodušíte a zrychlíte.

Rozdíl mezi překrytím šindele na šindel a výměnou střešní krytiny

 

Při překrytí staré střešní krytiny novými šindeli jsou na stávající šindele bez jejich odstranění instalovány nové šindele.  Znamená to, že staré šindele zůstávají na střeše a nové šindele se přebijí přes tuto starou vrstvu.

Při výměně střešní krytiny se sundávají staré šindele ze střechy. Sundává se také veškeré příslušenství a střecha se obnaží až na záklop. Po kontrole záklopu se postupuje jako při pokládce úplně nové střechy. Začíná se okapovým plechováním, položením podkladního pásu, bočním plechováním a instalací šindele. Přesné postupy pokládky můžete vidět např. na tomto videu.

Potřebujete vědět kolik šindelů potřebujete přesně na vaši střechu? Vypočítejte si spotřebu materiálu v naší kalkulačce.

VÝPOČET

 >> Kolik šindelů potřebujete na svoji střechu?

Kdy je vhodné přeložit stávající šindele novou vrstvou?

Přebít šindele šindelem je vhodné, pokud uvažujete nad změnou vzhledu střechy. Nebo když se střešní krytina začne rozpadat, ale konstrukce střechy a dřevěné bednění jsou v dobrém stavu. To znamená, že pokud šindele ztrácejí posyp a jsou opotřebované v důsledku věku nebo počasí, ale nezpůsobují zatékaní, nejsou zvlněné nebo odtržené, je přebití šindele přes šindel vhodnou formou rekonstrukce.

Přebití šindele šindelem krok za krokem

Před zahájením jakéhokoli projektu nejprve zkontrolujte, zda stávající vrstva střešního šindele může zůstat na svém místě nebo musí být odstraněna. V závislosti na místních stavebních předpisech a statice budovy mohou být na střeše natlučeny až tři vrstvy střešních šindelů. Pak je nutné všechny vrstvy odstranit a dát novou vrstvu.

Požadavky na aplikaci

Před začátkem rekonstrukce zkontrolujte kompletní konstrukci střechy a hledejte vady. Stávající šindelová střecha by měla být před položením nového šindele suchá, protože zachycená vlhkost může zkrátit životnost vaší konstrukce střechy. Před aplikací očistěte střechu od nečistot, plísní, lišejníků a mechů

Pokud jsou stávající šindele jakkoliv drobně poškozeny, doporučujeme položit na stávající vrstvu šindelů podkladní pásy IKO Armourbase Pro. Tím se vyrovná střecha s původními šindeli a zajistí se dodatečná odolnost proti zatékání.

Musí být odstraněny hřebeny a nároží. Nové nároží a hřebeny musí být opět nainstalovány po nanesení nové vrstvy šindelů. Ujistěte se, že hřebíky jsou dostatečně dlouhé, aby zajistily dostatečné ukotvení. Doporučuje kroužkové hřebíky o délce 35 mm z naší nabídky, případně delší dle skutečné potřeby. Pro přibití nových nárožních a hřebenových šindelů jsou zapotřebí ještě delší hřebíky. Zvažte výměnu starého kovového oplechování za nové. Všechny stávající průniky střechy (kanalizační vývody, odvětrávače, apod.) by měly být odstraněny ze staré vrstvy a musí být znovu nainstalovány do nové vrstvy šindelů.

 

Aplikační techniky

Existují 2 možnosti pokládky šindele na šindel: přemostění a vnoření.

Metoda přemostění

Metoda přemostění umožňuje, aby nové střešní šindele překryly nepravidelně několik vrstev stávajících střešních šindelů. Tato metoda je jednodušší a používá se při aplikaci tvarově jiných šindelů novými šindeli, než jaký je tvar původních šindelů. Instalace pomocí této metody u jednovrstvých šindelů může vést k rámování podkladového materiálu, tzn. původní šindele by se propsaly – orámovaly – na nových šindelích .

Proto se nejčastěji používají při tomto způsobu rekonstrukce laminované šindele Cambridge, které možnost orámovaní zabraňují. Zároveň se na stávající šindele doporučuje instalovat nejdříve podkladní pás IKO Armourbase Pro, který rámování zamezuje.

 

Metoda přemostění pomocí Cambridge Xpress 53 >>>

Metoda vnoření

Tato metoda je vhodná pouze u dokonale rovných původních střech, které jsou měněny jen z estetických důvodů (nelíbí se barva) a původní šindele jsou ve zcela dokonalém stavu. Metoda vnoření obvykle minimalizuje výše uvedené orámování a běžně se používá při aplikaci střešních šindelů podobného tvaru, jako jsou původní šindele. Vnoření minimalizuje nerovnoměrný vzhled střechy ve srovnání s přemostěním přes stávající střešní šindele. Instalace pomocí této metody však může zkrátit expozici střešních šindelů a je k ní nutno více střešních šindelů.

Při metodě vnoření se zakládá horní okraj nového střešního šindele na spodní okraj stávajícího střešní šindele.

Poznámka:

Před rozhodnutím, zda tuto techniku ​​použít, zkuste nové střešní šindele osadit do stávajících vrstev. Stávající expozice (odkrytá část střešních šindelů) určuje především, jaká bude nová vizuální část.

Tato metoda je vhodná pouze u dokonale rovných původních střech, které jsou měněny jen z estetických důvodů (nelíbí se barva) a původní šindele jsou ve zcela dokonalém stavu.

Závěr:

Přebití šindele šindelem je skvělá volba pro ty, kteří mají dobrou střešní konstrukci a záklop, ale střešní šindel je na konci svého životního cyklu, nebo střechu, která pomalu ztrácí svoji funkci. Na rozdíl od výměny střechy to nezahrnuje odtržení, což znamená, že se snižuje jak čas, tak náklady na projekt. Vždy je dobré se poradit s pokrývačem, kterému důvěřujete, který může provést inspekci, poskytnout vám přesný odhad a který vám poradí, co je pro vás nejlepší volba.

Kdykoliv se nám můžete ozvat, abychom s Vámi probrali možnosti, jak nejlépe vaši střechu zrekonstruovat.

KONTAKTUJTE NÁS