Navrhování skladeb šindelových střech

Jak správně navrhnout šindelovou střechu, aby fungovala a byla dlouhodobě funkční? Jaké materiály použít v šindelové střeše? Jak navrhnout skladbu šindelové střechy u hřebene, v úžlabí, kolem komína a v dalších detailech střechy?

Na tyto otázky odpovídá nová podrobná publikace firmy IKO Navrhování skladeb šindelových střech, která je zdarma ke stažení zde.

Dokument poslouží při navrhování skladeb šindelových střech projektantům, architektů, pokrývačům, ale také konečným zákazníkům a majitelům domů, kteří si chtějí správně navrhnout střechu vlastního bydlení.

V podrobných návrzích jsou řešeny skladby:

 1. nezateplených střech,

 2. střech zateplených pomocí vaty mezi krokvemi,

 3. střech zateplených nadkrokevně pomocí PIR desek instalovaných přímo na krokve a

 4. střech zateplených nadkrokevně pomoci PIR desek instalovaných na bednění.

Pozn: V návrzích není řešeno nadkrokevní zateplení střechy pomocí jiných tepelných izolací, především vaty, a zateplení pomocí stříkané pěny. Návrh nadkrokevního zateplení střechy pomocí vaty bude odpovídat nadkrokevní variantě zateplení  pomocí PIR desek instalovaných na bednění (var. 4). Návrh zateplení pomocí stříkané pěny bude odpovídat dle konkrétního způsobu zateplení variantě střech zateplených pomocí vaty mezi krokvemi (var. 2).

Návrhy skladeb šindelových střech řeší všechny možné detaily ve střeše. V publikaci Navrhování skladeb šindelových střech naleznete následující střešní detaily:

 • Odvětrávání hřebene

 • Odvětrávání mimo hřeben (pomocí odvětrávačů Armourvent Special nebo Armourvent Standard)

 • Nároží

 • Úžlabí (metoda otevřeného úžlabí)

 • Okapová hrana

 • Pultová střecha

 • Štítová hrana

 • Plechování proti kolmé stěně

 • Komín (kolmý a podélný řez komínem)

 • Mansardová střecha – nezateplená střecha v šikminách

 • Změna sklonu střechy – nezateplená střecha v šikminách

Celý katalog v pdf formátu naleznete zde.

Návrhy skladeb šindelových střech v DWG formátu si můžete stáhnout v knihovně médií.