Fotovoltaika na šindelové střeše – jak instalovat PV panely do šindelové střechy

Za několik posledních let se solární a fotovoltaické panely začaly na českých střechách objevovat stále častěji. Jedná se o logický vývoj s ohledem na mnoho výhod, které přinášejí. Šindelové střechy jsou ideální střechy pro instalaci solárních a fotovoltaických panelů. Solární nebo fotovoltaické (FV) panely jsou skupiny elektricky připojených solárních článků, které přeměňují sluneční světlo na elektřinu (= obnovitelná energie) v případě fotovoltaiky nebo vyhřívají vodu v případě solárních panelů. Několik FV panelů na střeše vašeho domu může přispět k levné výrobě elektřiny, což vede k nižšímu vyúčtování za elektřinu. Také se sníží vaše závislost na dodavatelích energie.

 

 

Pokud zvažujete instalaci PV panelů na vaši střechu, podívejte se, co je k instalaci nutné. V tomto článku se dozvíte, jak vypadají fotovoltaické panely na šindelové střeše a jak se do šindelové střechy PV panely instalují.

 

<<< Obr. Fotovolaické panely instalovány na šindelové střeše z IKO Cambridge 

Fotovoltaické panely na střeše

PV panely je potřeba umísťovat na takovou část střechy, která je dobře a hodně osvícena (nejlépe orientovaná na jih, jihozápad), aby mohla být elektřina efektivně vyráběna. Nejúčinnější sklon pro FV panely je přibližně 35°. Montáží PV panelů se zabývají specializované firmy, které navrhnou a spočítají správné množství PV panelů a zajistí montáž. Stačí si do vyhledavače zadat např. fotovoltaická elektrárna na střeše.

Pod PV panely je vhodné instalovat sněhové rozrážeče a/nebo zachytávače, tak jak je patrné z obrázku. Sníh na šindelích totiž drží a odtává postupně. Na PV panelech, díky jejich hladké ploše, sníh klouže a mohl by vytvořit lavinu, která by ze střechy rychle sjela a mohla někoho poranit nebo něco poničit. „Sněháky“ tak chrání prostor pod PV panely.

Vrut musí být dostatečně silný a dlouhý a musí být instalován do dřevěné konstrukce střechy, aby ho neurvaly nebo neohnuly nejen velké nánosy sněhu, ale třeba i silný vítr, který bude zafukovat pod PV panely a působit na jejich odfouknutí.

 

Obr. Pevný a silný vrut drží PV panely na střeše >>>

Pak již celý systém sloužil k lokální výrobě energie, která je v tomto případě využívána k vytápění a ohřevu teplé vody bez nutnosti platit dodavatelům. PV panely na střeše mohou zajistit levnou výrobu elektřiny a zmenšení závislosti na cenách elektřiny.