Tarp on shingle roof

Bouřka během instalace šindelů? I to se dá zvládnout…

Pustili jste se do instalace asfaltových šindelů nebo rekonstruujete šindelovou střechu a bojíte se toho, že přijde bouřka, vichřice nebo slejvák a vaše střecha ještě nebude zakrytá? Nemusíte. I deštivé počasí se dá relativně snadno vyřešit, když jste připraveni. V tomto článku se podíváme detailně na to, jak být připraven a jak postupovat při neočekávané nepřízni počasí.

1. Naplánujte si pokládku podle počasí

Předpověď počasí a meteorady jsou jedním z nejdůležitějších pomocníků při pokládce střešních krytin nebo rekonstrukcí střech. Zkontrolujte si vždy před započetím prací, jaká je předpověď na následujících několik hodin, abyste věděli, zda se do prací pouštět, nebo je radši přesunout na dny, kdy bude příjemné počasí. Výbornými aplikacemi na předpověď počasí jsou např. www.windy.tvwww.meteoradar.cz nebo webová stránka Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz).

2. Nikdy nepokládejte střechu během deště

Střešní krytiny chrání střechu a celou budovu před deštěm a všemi dalšími vlivy počasí. Když ale začne pršet během samotné pokládky střešní krytiny, doporučuje se vždy práce přerušit střechu provizorně zakrýt po dobu, co prší a nikdy nepokračovat v pokládání během deště.

Pokud se totiž střecha nezakryje, hrozí možnost zatečení do bednění nebo jiných částí střechy, případně do obytných prostor. Ještě větším problémem je, že během deště se šikmá střecha stává velmi kluzkou, a může tak dojít k podklouznutí pracovníkům na střeše a ke způsobení úrazů.

3. Nenadálý déšť při rekonstrukci šindelové střechy

Pokud jste se pustili do rekonstrukce střechy domu, ve kterém se normálně bydlí, je potřeba být na nenadálou změnu počasí, bouřky a vichřice připraven. Pokud by zateklo do domu, sádrokartonových podhledů nebo vaty, byly by škody velmi vysoké. Realizační firmy bývají často pojištěny proti těmto rizikům. Je lepší ale těmto rizikům předcházet, než pak řešit následující problémy.

Rekonstrukce větší plochy domu trvá několik dní, a tak není většinou možné čekat na několik slunných dní a je nutné se do rekonstrukce pustit, ať už je dlouhodobá předpověď jakákoliv.

V případě rekonstrukce je vhodné otevřít vždy jen část střechy nebo jednu plochu střechy, kterou bude možné v případě deště provizorně ochránit. Pokud odstraňujete střešní krytinu nebo máte obnažené bednění, vždy se snažte tento proces co nejvíce urychlit a bednění co nejrychleji překrýt podkladním pásem. O tom, jak instalovat podkladní pás a jak ten ochrání střechu, pojednává tento článek

Podkladní pás je veledůležitý prvek při rekonstrukci střechy

Podkladní pás zabrání zatečení do domu a zabrání zvlhnutí bednění z OSB desek nebo prken. Ty, kdyby je déšť promočil, by se mohly při vysychání pod střešní krytinou kroutit a deformovat střechu a kazit jak technologický tak estetický vzhled finální střechy.

Pokud tedy začne při rekonstrukci střechy pršet a na střeše není položen podkladní pás, je nutné co nejpečlivěji zakrýt provizorní krycí plachtou celou část bednění a navíc překrýt boční přesahy minimálně metr kolem obnaženého bednění. Krycí plachty je nutné pokládat tak, aby po nich voda stékala svrchu směrem dolu a neměla možnost stékat někam jinam. Krycí plachta musí být zatížena. Jednou z možností je zatížit očka na spodních krajích plachty a zavěsit na ně závaží např. naplněné PET láhve a na boční okraje krycí plachty položit balíky šindele, aby je nenadzvedával vítr. Případně můžete na spodní okraje střechy natlouct latě a o ně zapřít balíky šindele. Ty pak slouží jako závaží a zabraňují nadzvedávání plachty.

Jakmile přejde déšť, sundejte krycí plachtu, nechte bednění co nejvíce vyschnout a až potom instalujte podkladní pás.

4. Je potřeba chránit před deštěm střechu pokrytou podkladním pásem?

Střechu, na které je podkladní pás, už není nutné před deštěm jakkoliv chránit. Úlohou podkladního pásu je chránit dřevěné konstrukce a bednění před zatečením. Podkladní pás tak ochrání bednění v okamžiku, kdy ještě není na střeše šindel. Instalaci šindelů po pokládce podkladního pásu IKO Armourbase doporučujeme provádět bez zbytečných průtahů a nenechávat podkladní pás na střeše déle než 3 týdny. Vrchní netkaná textilie není UV odolná a mohla by se na sluníčku loupat. Na voděodolnost nemá loupaní textilie vliv, ale zbytečně se kazí krátkodobý estetický dojem.

Pokud je netkaná textilie po dešti vlhká, nedoporučujeme pokládat ihned šindele, ale raději vyčkat několik okamžiků (cca. 1-3 hodiny dle skutečného stavu), než se vlhkost vypaří, aby nezpůsobovala nějaké skryté vady (např. kroucení, nadzvedávání šindelů, apod.)

Když střechu pokrytou podkladním pásem před deštěm schováte pod krycí plachtu, můžete po dešti hned pokračovat a nemusíte čekat, než Vám textilie vyschne.

5. Je potřeba chránit před deštěm nenainstalované šindele v balících?

Šindele na střeše budou zažívat všechny extrémní nepřízně počasí, takže není nutné je nějak před deštěm chránit, pokud jsou ještě v balících. Doporučujeme šindele v balících chránit pouze před přímým slunečním svitem, aby nedocházelo ke slepování šindelů v balíku a neskladovat velké množství šindelů na sobě, aby se neponičily.

Na střechu pokládejte šindele suché, aby se ihned po instalaci dobře slepily. Mokré šindele vyndané z balíku nechte před instalací chvíli proschnout.

6. Nenadálý déšť při instalaci šindele na novou střechu

U zhotovení nové střechy se na krokve instaluje difúzní fólie (DHV) a přes ni již do konstrukce střechy, vaty nebo sádrokartonových podhledů nezateče. Při instalaci šindelů se ale až nad difúzní fólii instaluje bednění z OSB desek nebo prken a ty zmoknout nesmí, aby se nekroutili nebo nezpůsobovali jiné problémy při vysychání a vypouštění vlhkosti. Proto je nutné na bednění instalovat okamžitě podkladní pás.

Pokud není bednění překryté podkladním pásem a přijde déšť, je nutné ho provizorně překrýt krycí fólií, tak jak je popsáno v textu výše. Stejně tak doporučujeme provizorně bednění překrýt přes noc, pokud se nestihne podkladní pás instalovat kvůli tmě.

7. Nenadálý déšť při pokládce pergoly, zahradního domku nebo garáže

Při dešti během instalace šindelů na menší stříšky se musí postupovat stejně jako u větších střech. Tedy při případném dešti střechu provizorně chránit. Celý proces bývá ovšem jednodušší. Přes střechu se natáhnou krycí plachty, které se zatěžkají, aby pod ně vítr nepodfoukl vodu nebo nějak jinak nezateklo. Jakmile déšť přejde a podklad je suchý, je možné v práci pokračovat.

8. Jakou krycí plachtu používat?

Krycí plachty jsou plastové voděodolné plachty, které se prodávají v různých velikostech a po svém obvodu mají očka na provlečení šňůrek a jejich zatížení. Pokud jedna krycí plachta nezakryje celou otevřenou část střechy je možné je vertikálně z boku překrývat (cca. 50 -100 cm překryv).

Horizontálně přes sebe se plachty nedoporučuje napojovat, protože by si tekoucí voda mohla najít skulinku nebo vítr nadzvednout horní plachtu a mohlo by tak docházet k zatékání. Zároveň nedoporučujeme přichytávat plachtu hřebíky, protože malá plocha hlavy hřebíky neudrží velké pnutí plachty při foukání větru a může plachtu natrhnout a způsobit tak zatékání.

Krycí plachty je možné koupit na internetu nebo v každém hobbymarketu. Vždy si kupte o cca. 1 metr větší plachtu, než jakou uvažujete zakrývat plochu střechy, aby se  pod ni schovali případné přesahy, apod.

A na závěr uvádíme několik dalších tipů, jak se připravit během období dešťů a bouří:

  1. Vyberte si správnou plachtu - Nesnažte se šetřit peníze za kvalitu plachty. Plachta by měla být odolná, vodotěsná a odolná vůči UV záření po dlouhou dobu.
  2. Přemýšlejte o velikosti plachty - Záleží na velikosti odkryté střechy, která potřebuje ochranu. Plachta musí být předimenzována tak, aby odpovídala překrývání na bocích a okrajích střešního bednění. Mohou být vyžadovány dvě nebo tři plachty.
  3. Buďte připraveni, mějte zásoby dřevěných lišt, šroubů, šroubováků a několik závaží - Pro zatížení můžete použít plné nerozbalené balíky šindelů.
  4. Namontujte plachtu - Nejprve zajistěte jednu stranu a ujistěte se, že plachta je tou správnou stranou nahoru. Zatáhněte pevně a odstraňte všechny záhyby. Pak položte balíky šindelů na konce a zajistěte je lištami a šrouby.
  5. Stříbrná lepicí páska - Pokud je plachta nějakým způsobem proražena, můžete ji slepit na spodní straně.
  6. Zakryjte podkladní pás plachtou - Když opustíte práci, zakryjte podkladní pás plachtou, abyste ho ochránili před vlhkostí. Následující ráno můžete začít instalovat šindele na suchý podkladní pás bez jakýchkoli omezení.

Jak si dovedou poradit profíci

Každý z pokrývačů má své vlastní fígle, jak ochránit střechu před nenadálým deštěm.

Např. u oceánů, kde jsou každodenní silné dešťové přeháňky běžnou záležitostí, a pokrývači nemůžou spoléhat na dlouhá suchá období, si pokrývači stavějí nad rekonstruovanou střechou provizorní stříšku. Mohou tak na střeše pracovat, i když prší. Ukázku takové stříšky vidíte na obrázcích výše.

Neváhejte tedy začít s obnovou nebo novou střechou i pokud je v dohledu déšť. Připravte se na něj a budete moci bezpečně udělat spoustu práce!