Asfaltové střešní šindele na fasádach a střechách se strmým sklonem

Jak instalovat šindele na velmi strmých sklonech střech nebo na fasádách:

Instalace šindelové střešní krytiny na  strmé sklony (včetně mansard a fasád) se stává běžnou praxí. Maximální sklon pro standardní šindele se samolepivými body nebo termoadhezivními body je 85°. U samolepivých šindelů je maximální sklon 90°, což znamená, že mohou být použity na zcela kolmé střechy nebo zdi (fasáda).

 

V těchto případech působí gravitační síla na šindele úplně jinak než u standardních šikmých střech. Instalace běžných asfaltových šindelů na sklonech vyšších než 60° vyžaduje použití speciálního způsobů aplikace, protože kvůli velmi strmému sklonu se snižuje účinnost samolepivých bodů aplikovaných ve výrobě, zejména v chladnějších podnebích a zastíněných oblastech. Pokud se pro bitumenové šindele na těchto strmých sklonech používá standardní způsob pokládky, mohou nastat problémy, které nejsou důsledkem nízké kvality nebo vady produktu, ale spíše kvůli neúčinnému slepení samolepivých bodů.

 

Pokud je sklon střechy od 60° do 90°, měl by být šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5° aplikován následující doporučenou metodou:

 

 • Střešní bednění pro šindele IKO Cambridge Xtreme 9,5° může být vyrobeno z překližky, OSB nebo prken;
 • Překližka nebo OSB musí být vhodné pro použití v exteriéru a prkna musí být široké maximálně 15 cm. Střešní bednění musí být hladké, suché a bez deformovaných částí;
 • Pamatujte, že překližka nebo desky OSB se vždy doporučují pro velmi nízké nebo velmi strmé sklony!
 • Použijte podkladní pás IKO Armourbase pro sklony mezi 60° a 85°;
 • Pro sklony od 85° - 90° (svislá stěna) není nutné použít podkladní pás, ale doporučuje se.

 

 • Používejte správné střešní hřebíky IKO;
 • Zajistěte každý šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5° pomocí 6 hřebíků v hřebíkovací zóně;
 • Hřebíky instalujte rovně tak, aby hlavy hřebíků byly v jedné rovině s šindelem a nezařezaly se do povrchu šindele;
 • Pamatujte: správné upevnění je nezbytné pro dobrou střechu!
 • Za chladného počasí se musí přidat bitumenový tmel na dodatečné manuální podlepení;
 • Naneste pouze tenkou, lineární, rovnoměrnou vrstvu asfaltového plastového tmelu o tloušťce menší než 3 mm a 25 mm od spodní části šindele;
 • Nadměrné množství tmelu může způsobit puchýře anebo nežádoucí slepení šindelů!
 • Pamatujte: aplikace na svislé stěny a fasády je vždy lepší dělat za teplého počasí, kdy se samolepicí vrstva lépe aktivuje!
 • Za mansardovou částí střechy nebo pod fasádou je obvykle prostor, který je potřebné řádně odvětrat, aby se zabánilo zadržování vlhkého vzduchu v střešním plášti/ fasádě.
 • Vzduch proto musí mít možnost volně cirkulovat mezi izolací a střešním bedněním;

 

 • Správné větrání je zásadní pro prodloužení životnosti střešní krytiny;
 • Pro strmé sklony střech a fasády je ideální vytvořit požadované větrání pomocí IKO Armourvent Multi;
 • Většina hlavních stavebních předpisů vyžaduje minimální větrací poměr 1 m² čisté větrací plochy na 300 m² podkroví (1: 300). Pro strmé sklony střech a fasády postačí 1 m² čistá ventilační plocha na 600 m² (1: 600). Vždy je nutné rovnoměrně rozdělit prostor odvětrání mezi okap (nasávání u okapů) a vrchol střechy nebo vertikální stěny (výduch v horní části střechy/ stěny);
 • Pamatujte: vzduchová mezera mezi izolací a střešním bedněním musí být 4 až 6 cm;

Dodržení těchto pokynů vám nebo vašemu pokrývači pomůže při správné instalaci šindelů.
Bezpečnost na prvním místě: práce na strmých sklonech může být nebezpečná, proto vždy používejte bezpečnostní lano a popruhy, pokud je to potřeba.

 

Pamatujte: Šindele se slepí mezi sebou, pokud se samolepící body (nanesené v továrně) aktivují teplem od dostatečného přímého slunečního světla. Pokud probíhá instalace za chladného počasí nebo v oblastech se silným větrem může dojít ke kontaminaci samolepících bodů prachem, proto je nutné šindele ručně dodatečně podlepit tmelem Shingle Stick anebo Plastal Stick.

Nezapomeňte proto dodržovat doporučené instalační postupy, a vaše střecha a stěna budou vypadat jedinečně.  Hodně štěstí!

Máte zájem o vzorek některého výše zmíněného šindele?
Objednejte si vzorek A4 zde!

A4/A5 vzorek