Blog

Słowa kluczowe: 
Gonty dachowe, montaż, instalowanie, deskowanie, ochrona dachu
Istotne jest, aby zadbać o odpowiednią ilość gwoździ dekarskich oraz ich rozmieszczenie, tak aby gonty zostały solidnie zamocowane. Precyzyjnie wbite gwoździe mają wpływ na niezawodność gontów dachowych, co więcej ich stosowania wymaga Międzynarodowe Prawo Budowlane.
Słowa kluczowe: 
FAQ, Gonty dachowe
Słowa kluczowe: 
FAQ, instalacja, ochrona dachu, zastosowanie, konserwacja dachu

Pages