Odvetranie šindľovej strechy

Koľko odvetrávačov budem potrebovať na moju šindľovú strechu?

Stále prítomné sálavé teplo a vodné pary, ktoré sú prirodzeným javom strešného plášťa, je  potrebné odvádzať vetraním. Preto treba zabezpečiť vzduchovú medzeru medzi tepelnou izoláciou a klincovateľným debnením, od odkvapu až po hrebeň.

Na streche so sklonom 15°-25° je potrebná  ventilačná plocha minimálne 33 cm2, pre sklony 25°-85° minimálna  ventilačná plocha je 16 cm2 na každý 1 m2 izolovanej plochy (P), vždy rozdelenej na vstup a výstup ventilačnej plochy.

Pre viac informácii pozrite kapitoly o odvetraní.