Krovovi niskog nagiba

Što su krovovi niskog nagiba?

Krovovi koji imaju nagib od 20° ili manje smatraju se krovovima niskog nagiba.

Jedna od prednosti IKO šindri jest to što se mogu postavljati na krovovima nagiba do 15°. Međutim, trebali biste imati na umu kako su šindre postavljene na krovove niskog nagiba jače izložene sunčevoj svjetlosti i drugim vremenskim uvjetima.

U načelu, naše Shield bitumenske šindre najbolje su prilagođene krovovima niskog nagiba, jer samoljepljiva donja površina sprječava da kiša nošena vjetrom prodre pod šindre.